CHUNG TAY VÌ TƯƠNG LAI

CHUNG TAY VÌ TƯƠNG LAI là một chương trình hỗ trợ cộng đồng mà 3TCOMPANY  luôn hướng tới.
Ở nơi đó, chúng ta sẽ chia sẻ cho những cuộc đời kém may mắn hơn. Giúp họ vượt qua được những biến cố trong cuộc sống.
Đối tượng mà chúng tôi đang hướng đến là thế hệ trẻ và những người già neo đơn.
Hai thế hệ này luôn cần được sự quan tâm chăm sóc và sẻ chia.
Chúng tôi hiện có hơn 600 đầu sách điện tử có thể hỗ trợ cho các bạn học sinh sinh viên, học tập nghiên cứu. Trong quá trình hoạt động của mình 3TCOMPANY có tổ chức những khóa học miễn phí cho các học sinh hiểu thêm về hoạt động nông nghiệp. Trong thời gian tới, chúng tôi kết hợp với các nhà khoa học ở các trường đại học tài trợ nghiên cứu phát triển các sản phẩm, giống cây trồng mới, quy trình sản xuất mới,... để đáp ứng cho quá trình phát triển của công ty, cũng như hỗ trợ cho các em một khoản kinh phí đủ cho công tác nghiên cứu của các em.
Trong 3-5 năm phát triển, chúng tôi sẽ xây dựng hoặc hỗ trợ các trung tâm dưỡng lão để phối hợp chăm sóc cho các người già neo đơn. 
Đó là tâm nguyên của các nhân tôi, cũng như là tâm nguyên mà tôi đã xây dựng 3TCOMPANY.
Người viết 
Giám Đốc 3TCOMPANY.